Melladn

Løypestatus

Følg løypemaskinen på www.skisporet.no og velg Leirin-melladn turløyper.

Skisporet.no er løpende oppdatert og viser hvor løypemaskinene til enhver tid befinner seg.  og vi legger til grunn at tilnærmet alle har tilgang til dette via mobilnettet.  

Se løypemaskinen online på : http://www.skisporet.no/ Du må velge løypelag Leirin-Melladn for å se MT sitt løypenett.

De som har smarttelefon bør laste den appen "skisporet", da er dere oppdatert hele tiden på når skiløypene er kjørt.  

21.02.2021

 

TILTAK I LØYPENETTET 

Sommeren 2020 stikket og ryddet ny trase ned stølslaget Lie mot Juvikåsen, der løypa nå går på sørsiden av stølslaget i stedet for rett ned på nordsiden, og da unngår vi bratte svingete bakker og veikryssinger samt gjør traseen lettere tilgjengelig for flere at brukerne på Lie.

Sommeren 2020 er det ryddet ny trase fra Buahaugen på vestsiden av stølsvegen til Midthøgda stopp 12. Denne ble prøvekjørt i nyttårshelgen, og kjøres igjen fra 20.februar 2021 etter tillatelse fra kommune og avtale med aktuelle grunneiere. 

Sommeren 2019 og2020 ryddet hyttevellene ved Hestkampen og Luskeråsen slik at løype er gjennomgående fra Midthøgda - Hestkampen - Luskeråsen - Nord-Rennsennberget. Traseen er bratt og krevende på noen strekninger, og hvis det ikke er sporsatt må man kjøre varsomt på ski.  

Sommeren 2018 og 2019 utbedret vi løypetraseen fra Lie - Juvikåsen - Rabalsvannet - Vangsjøen ved å legge flere bekker i rør under traseen, og vi bygde flere klopper. Ovenfor Vangsjøen Fjellstue laget vi to nye klopper over bekken og flyttet traseen mot Rabalen slik at den nå går over et jorde i stedet for rundt. I tillegg la vi om traseen på tur ned fra Saurrunda mot Rabalen, og mener dette ble vesentlig bedre enn tidligere.