Melladn

 

Velkommen til Mellad'n Turløyper

Støtt skiløypene våre: Vips oss på 79234 eller Bank konto nr  2135.30.34550.        Vi ønsker å kjøre hovedløypene oftere, slik at de også er relativt nykjørte  midte i uken når det er relativt bra vær og føreforhold. Men dette krever at frivillig bidrag blir innbetalt.

Girobrev eller faktura sendes ikke ut på støtte til skiløyper. 

Vinteren 2021 har vi følgende endringer:

a) Ny trase ned rundt på sørsiden av stølslaget Lie, som skal gi slakere trase og vi unngår kryssing av brøytet vei. 

b) Ny trase over Buahaugen - Midthøgde ble prøvekjørt i jule- og nyttårshelgen og kjøres igjen nå fra 20.februar, hensikten er å redusere antall veikryssinger. Håper at hytteveiene vi krysser på denne nye traseen ikke blir brøytet helt ned på grusen. 

c) Tilførselsløype fra Midthøgda via Hestkampen - Luskeråsen og frem igjen vest for Rennsennbereget er ryddig av hyttevellene. Løypa er tidvis bratt og krevende utforkjøringer, så brukere bes om å være forsiktige - dette er tilførselsløype som finansieres av hyttevellene der.  

Mellad’n Turløyper ble etablert i 2003. Mellad’n Turløyper er en ideell forening uten økonomiske formål. MT's overordnede formål er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av hovedløypene i området jf løype 1 til 6 nedenfor.

Husk ekstraordinært båndtvang i hele Øystre Slidre:  Se link: https://www.oystre-slidre.kommune.no/nyheter/ekstraordinar-bandtvang-i-oystre-slidre.9524.aspx

Oppkjøring av tilførselsløyper til Bjødnaholet, Luskeråsen og Hestkampen skal i sin helhet betales av hyttevel jf timepris og antall timer på løypemaskin, og vellene har selv ansvar for nødvendig ryddig og planering av traseen for at løypemaskinen skal komme frem. Viktig at hytteiere i disse vellene også betaler inn ordinært skiløypetilskudd til Melladn Turløyper til finansiering av oppkjøring av hovedløypenettet som alle bruker. 

MT er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund på org nr 999 144 748. Her er årsregnskapene, vedtekter og styresammensetning tilgjengelig. Er medlem i GRASROTANDELEN.

Hyttevel:
Blile Vel, Juviken Vel, Bjødnaholet, Luskeråsen, Fathaugen, Midthøgda og Søndre Rennsenn, Vangsjøen, Rensennstølen og Øyangen.

Andre: Rogne IL, Øystre Slidre Kommune og Grunneiere i Mellad’n Turløypers område. 

Alle hyttevelene, Rogne IL, to grunneierrepresentanter og Vangsjøen Høyfjellstue har rett til å ha en representant i styret for Melladn Turløyper, men da må man møte på årsmøte.

Løypene kjøres med stor løypemaskin fra jul tom påske i helgene, hele skolens vinterferie og minst en gang midt i uken. Yddinrunda kjøres fra 1.desember hvis snøforholdene tillater dette. Løype 8, 9 og 10 kjøres primært bare opp til hver helg (fredag kveld evnt lørdag morgen). Løype 7 (B27) kjøres av Yddin-Javnlie på oppdrag fra Melladn Turløyper, og kjøres primært opp til helg ved stabilt vær. 

Vi kjører hovedløypene 1 og 2 oftere enn øvrig løypenett og disse prioriteres ved dårlig og ustabilt vær.  

Ved tett eller jevnt snøvær kjøres løype 1 og 2, og retur går da tilbake fra Vansjøen via Rabalsvannet til Juvikåsen. Hvis forholdene tilsier det vil retur gå "kjølfafjellrunda" fra Rabalen opp Kjølafjellet fra Nord (Saur) og ned igjen til Rabalsvannet og til Juvikåsen.